Postupak:

1. Kako opozvati samostalnu licencu sa starog PC – računala?

1.Otvori CaseWare Working Papers > File

2.Odaberi Revoke License.

2. Kako registrirati samostalnu licencu na novom PC – računalu?

1.Otvoriti CaseWare Working Papers > File.Odabrati About Licensing i odabrati Register Standalone License.

2. Odabrati About Licensing i odabrati Register Standalone License.Kliknuti Next.

3. Kliknuti Next.

4. Unijeti autorizacijski kod – dobiven mailom pri kupnji/obnovi licenci ili dostupan putem portala MyCaseware (link: https://my.caseware.com/account/login).

5.Kliknuti “Register over the Internet”.

6. Kliknuti Next i kliknuti OK.

Ukoliko je došlo do kvara hardwarea (otišao disk drive ili preinstalacija cijelog sustava) a licenca je bila aktivna na tom računalu, korisnik mora napraviti slijedeće:

Javiti se na CaseWare Adria s mail upitom i navesti sljedeće:

1.Napisati ukratko što je i kako dovelo do nezgode

2.Dostaviti autorizacijski kod koji se želi reaktivirati

3. Ime korisnika koji se zadnji logirao na mašinu gdje se želi reaktivirati licenca a koji je koristio Caseware prije kvara ili promjene

Naziv stare mašine (User Name korisnika)

4. Naziv stare mašine (ukoliko je i naziv računala mijenjan)

5. Pridodati u attachment i Collect System Information – fajl koji automatski generira ostale potrebne informacije

Collect System Information

Podrška Caseware Adria će preuzeti sve daljnje korake i klijentu u najkraćem roku javiti kada licenca bude ponovno spremna za upotrebu.