Financijsko izvještavanje(korporativni sektor)

Uklanjanje komplikacija.

Financijsko izvještavanje

Vez obzira radi li se o malom poduzeću ili internacionalnoj kompaniji izrada financijskih izvještaja i pratećih dokumenata iznimno je zahtjevan proces.

Rješenje Financials pomaže umanjiti probleme povezane s financijskim izvješćivanjem. Ukoliko zahtjevi određuju da morate biti u skladu s MSFI ili vašim lokalnim standardima izvještavanja ili nekim drugim standardom, rješenje financijsko izvještavanje omogućuje vam izradu financijskih izvješća spremnih za objavu odmah nakon što uvezete podatke iz bruto bilance. Pomoću alata i predložaka jednostavnih za upotrebu možete brzo izraditi financijske izvještaje, i možete biti sigurni da će bilo koji uneseni ispravak(adjustment) koji ste izvršili ažurirati sva područja financijskog izvještaja uključujući i bilješke u skladu s ispravkom.

Fleksibilnost rješenja omogućuje vam izradu prilagođenih financijskih izvještaja vašem društvu kako bi smanjili broj zadataka i osigurali dosljednost iz godine u godinu i za sve klijenate.

Prednosti

FinancialReporting-HighlyCustomizable

Visoka razina prilagodljivosti

Identificirajte i primijenite organizacijske standarde u svim financijskim izvještajima kako biste osigurali dosljednost i kvalitetu.

FinancialReporting-ReportingLibrary

Knjižnica za kreiranje izvještaja

Pojednostavnite proces izvještavanja korištenjem CaseWareove knjižnice pomoćnih materijala, uključujući standardne bilješke temeljene na najboljim iskustvima.

FinancialReporting-IntegratedAutomation

Integrirana automatizacija

Smanjite opterećenje osoblja automatskim generiranjem probnih financijskih izvještaja za pregled i ispravke.

FinancialReporting-FlowThroughChanges

Sveobuhvatne promjene

Promjene se automatski prenose na povezane dokumente – smanjujući rizik od nedosljednosti podataka.

Financials-SOLUTIONS_PainPoint1-1

Uštedite vrijeme koristeći prilagodljive alate i predloške

Izrada financijskih izvješća za velika društva sa složenim operacijama zahtjevan je proces, uz značajan utrošak vremena provedenog u razvoju, pregledu i provjeri podataka.

Smanjite vrijeme i napor koji vaše društvo troši na financijsko izvještavanje automatskim generiranjem financijskih izvještaja koje možete maksimalno iskoristiti i prilagoditi vašim potrebama. Uz potporu knjižnice pomoćnih materijala, kao što su različite standardne bilješke i jednostavne opcije prilagodbe, možete osigurati dosljednost u odnosu na sve vaše klijente.

Smanjite rizik od pogrešaka

Upravljanjem rizikom od pogrešaka pravi je izazov za društva koja podliježu objavi financijskih izvještaja široj javnosti ili izradi konsolidiranih financijskih izvještaja.

CaseWareova rješenja za financijsko izvještavanje povezana su s radnim dokumentima CaseWare Working Papers – stvarajući time vezu među vašim radnim podaci i izvještajima. Unosom podataka, osigurava se prijenos u sva odgovarajuća financijska izvješća eliminirajući potrebu za manualnim unosom. Financijska izvješća su u svakom trenutku ažurna i usklađena s izvorišnim podacima. Prilikom unosa ispravka(adjustment) u radnim dokumentima Working Papers, promjene se odražavaju na povezana izvješća uklanjajući rizik pogreške koje mogu proizići iz manualne prilagodbe.

Financials-SOLUTIONS-PainPoint2-1
Financials-SOLUTIONS-PainPoint3-1

Osigurajte kontinuitet kroz financijske izvještaje

Priprema financijskih izvještaja zahtijeva znatan stupanj točnosti i upotrebu standardnih postavki i načela zaokruživanja. Međutim,  pogreške se lako potkradu, osobito kada je uključeno više osoba u pripremi izvještaja.

Rješenje Financials pruža kontinuitet u financijskim izvještajima, pružajući vam pouzdanost da se isti izračuni i standardne postavke upotrebljavaju svaki puta prilikom pripreme izvještaja. Budući da sva izvješća u Working Papers povlače podatke iz istog izvora, ostvaruje se kontinuitet u svim postavljenim izlistima.

Integrirajte standarde svih financijskih izvještaja

Svaka organizacija ima svoje vlastite specifičnosti, brend i tipizirane obrasce.

Rješenje Financials vrlo je fleksibilno, omogućujući vam primjenu potrebnih standarda kroz sve materijale koje razvijate. Prilagođeni standardi mogu se zaključati  da se osiguraju uneseni standardi od strane kreatora sadržaja a bez potrebe da se isto naknadno značajnije provjerava.

Financials-SOLUTIONS-PaintPoint4-1
Financials-SOLUTIONS-PainPoint5-1

Povećajte kvalitetu i smanjite vrijeme pregledavanja

Pri izradi financijskih izvještaja uobičajeno se znatna količina vremena troši za kontrolu kvalitete kako bi osiguralo da nema pravopisnih pogrešaka, te da se osiguraju konzistentnost brojeva stranica, zaglavlja, podnožja i referenci.

Uz Rješenje Financials, ovaj značajni administrativni zadatak je automatiziran, s alatima koji automatski ažuriraju standardne sastavnice financijskih izvještaja kako bi se osigurala dosljednost u svim referencama i numeriranju. Umjesto trošenja vremena da bi osigurali dosljednost numeriranja bilješki, vaš tim može se posvetiti važnijim aktivnostima kontrole kvalitete.

Iskoristite vrhunske praktične primjere

Mala i srednja poduzeća može biti značajno teže pri kreiranju financijskih izvještaja ukoliko ne posjeduju dovoljno vlastitog iskustva i nisu ukorak sa najnovijim trendovima iz prakse.

Rješenje Financials čini financijsko izvještavanje jednostavnim i praktičnim bez obzira na oblik i veličinu entiteta. Također uključuje i veliki izbor najboljih praktičnih primjeraka i predložaka za izvještavanje koji se mogu prilagoditi potrebama djelatnosti ili organizacije s ciljem stvaranja kvalitetnih izvještaja bez značajnog dodatnog posla.

Financials-SOLUTIONS-PP6

Rješenja financijsko izvještavanje

Potrebna rješenja

Financials

Working Papers

Dodatna rješenja

Connector

Cloud