Audit Croatia

Audit Croatia

Audit Croatia - revizijski predlošci za tržište Hrvatske

Budući da je CaseWare Audit rješenje koje se odnosi na revizijski predložak vrlo fleksibilan proizvod, moguće je uz postojeću strukturu i izgled istoga izvršiti velik broj prilagodba svakom korisniku ponaosob zadovoljavajući time njegove opće i specifične potrebe. Revizijski predložak(Audit template) temelji se u izvornoj verziji na Audit International inačici koja sadržava smjernice CPA(Ovlaštenih profesionalnih računovođa Kanade) o primjeni međunarodnih revizijskih standarda izdanih od strane IAASB.

Budući da Adria IT Solutions kao ovlašteni distributer prilagođava predloške svakom pojedinačnom tržištu, tako su u slučaju Audit Croatia napravljene određene izmjene u pojedinim dijelovima strukture predloška približavajući time isti zahtjevima tržišta Republike Hrvatske.

Prednosti

1_Audit-Product-Risk_Control_Tracking

Praćenje rizika i kontrola

Iskoristite CaseWare knjižnicu rizika, kontrola i pisma managementu kako biste bolje upravljali rizicima i osigurali odgovarajuće kontrole.

2_Audit-Product-AuditOptimizer

Alat za optimizaciju revizije

Iskoristite CaseWareov ugrađeni alat za optimizaciju revizije kako bi vaš tim mogao započeti reviziju koja je posebno prilagođena angažmanu.

3_Audit-Product-RoleForwardFiles

Rollforward angažmana

Povećajte učinkovitost koristeći se našim naprednim logičkim procesima za prijenos odabranih informacija koje se odnose na vašeg klijenta

4_Audit-Product-Constellation

Constellation: Sagledavanje šire slike

Bolje upravljajte aktivnostima angažmana koristeći Constellation da biste grafički prikazali veze među revizijskim podacima.

5_Audit-Product-FlexibleTrialBalance

Fleksibilna probna bilanca

Importirajte bilancu kako biste automatski generirali financijske izvještaje, vodeće radne papire i financijske pokazatelje.

6_Audit-Product-RealTimeCollaboration

Suradnja u stvarnom vremenu

Omogućite vašem timu veću učinkovitost koristeći alate za suradnju u stvarnom vremenu koji smanjuju prazan hod.

Audit Croatia

Adria IT Solutions proveo je lokalizaciju revizijskog predloška Audit International prijevodom na hrvatski jezik, te su također izvršene izmjene u strukturi samog predloška čime bi se postigla bolja usklađenost istoga za područje Hrvatske.

Iako su svi dokumenti zadržani i prevedeni u odnosu na izvorni predložak, a to se odnosi i na radne programe koji su sadržani uz svaku sekciju, isto ne znači da se predložak kao takav u svojoj suštini nemože mijenjati, budući da je sam po sebi vrlo fleksibilan i dopušta prilagodbu svakome društvu na onaj način koji mu je najadekvatniji te usklađen sa metodologijom i standardima društva, mreže ili organizacije kojoj pripada.

Prilagođena struktura mappinga

Struktura Mappinga unutar revizijskog predloška je prilagođena zakonodavnom okviru Republike Hrvatske temeljem zakonskih promjena (NN 95/16, od 20. listopada 2016. godine) i Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike iz realnog sektora a s ciljem ujednačavanja strukture Financijskih izvještaja(Bilanca i Račun dobiti i gubitka) koji je sadržan unutar Audit Croatia predloška.

Automatizirani obrasci i radni papiri

Struktura mappinga koja je ubačena za usklađenje sa zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske u konačnici se koristi za formiranje automatskih obrazaca, u ovom slučaju izvještaja bilance i račun dobiti i gubitka. Također struktura mappinga ali i groupinga služi za formiranje automatskih vodećih radnih papira, koji se nalaze unutar svake sekcije dokument managera.

Praćenje rizika i kontrola

Revijski predložak sadržava mogućnost efikasnog praćenja, unosa i međusobnog povezivanja rizika, kontrola i pitanja za izvještavanje te brz pregled i ispis koji je spreman za dostavu klijentu.

Iskoristite CaseWare RiskSpace koji vam služi kao velika baza već postojećih primjera rizika, kontrola i pitanja za izvještavanje spremnih za povlačenje i import u vaš angažman.

Revizijski predložak za neprofitne organizacije

Budući da se zadnjih godina pod povećanom pažnjom nalaze i neprofitne organizacije u RH te da su iste od 2015. godine izmjenom regulative kriterijem visine prihoda postale obveznik revizije ili revizijskog uvida, temeljem toga stvoren je template za neprofitne organizacije, koji koristi funkcionalnosti radnih dokumenata jednak onima u Audit Croatia predlošku.

Iskoristite pogodnost automatskog mapiranja na temelju jedinstvenog računskog plana za neprofitne, te na jedan klik složite gotove obrasce bilance, PRRAS-a i automatske radne papire, ne gubite vrijeme na administraciju, iskoristite ga za rad na angažmanu klijenta.

 

Efektivnost neovisna o lokaciji uz CaseWare Cloud