Audit Serbia

Audit Serbia

Audit Serbia - revizijski predlošci za tržište Srbije

Budući da je CaseWare Audit rješenje koje se odnosi na revizijski predložak vrlo fleksibilan proizvod, moguće je uz postojeću strukturu i izgled istoga izvršiti velik broj prilagodba svakom korisniku ponaosob zadovoljavajući time njegove opće i specifične potrebe. Revizijski predložak(Audit template) temelji se u izvornoj verziji na Audit International inačici koja sadržava smjernice CPA(Ovlaštenih profesionalnih računovođa Kanade) o primjeni međunarodnih revizijskih standarda izdanih od strane IAASB.

Budući da Adria IT Solutions kao ovlašteni distributer prilagođava predloške svakom pojedinačnom tržištu, tako su u slučaju Audit Serbia napravljene određene izmjene u pojedinim dijelovima strukture predloška približavajući time isti zahtjevima tržišta Republike Srbije.

Prednosti

1_Audit-Product-Risk_Control_Tracking

Praćenje rizika i kontrola

Iskoristite CaseWare knjižnicu rizika, kontrola i pisma managementu kako biste bolje upravljali rizicima i osigurali odgovarajuće kontrole.

2_Audit-Product-AuditOptimizer

Alat za optimizaciju revizije

Iskoristite CaseWareov ugrađeni alat za optimizaciju revizije kako bi vaš tim mogao započeti reviziju koja je posebno prilagođena angažmanu.

3_Audit-Product-RoleForwardFiles

Rollforward angažmana

Povećajte učinkovitost koristeći se našim naprednim logičkim procesima za prijenos odabranih informacija koje se odnose na vašeg klijenta

4_Audit-Product-Constellation

Constellation: Sagledavanje šire slike

Bolje upravljajte aktivnostima angažmana koristeći Constellation da biste grafički prikazali veze među revizijskim podacima.

5_Audit-Product-FlexibleTrialBalance

Fleksibilna probna bilanca

Importirajte bilancu kako biste automatski generirali financijske izvještaje, vodeće radne papire i financijske pokazatelje.

6_Audit-Product-RealTimeCollaboration

Suradnja u stvarnom vremenu

Omogućite vašem timu veću učinkovitost koristeći alate za suradnju u stvarnom vremenu koji smanjuju prazan hod.

Audit Serbia

Adria IT Solutions proveo je lokalizaciju revizijskog predloška Audit International prijevodom na hrvatski jezik, te su također izvršene izmjene u strukturi samog predloška čime bi se postigla bolja usklađenost istoga za područje republike Srbije.

Iako su svi dokumenti zadržani i prevedeni u odnosu na izvorni predložak, a to se odnosi i na radne programe koji su sadržani uz svaku sekciju, isto ne znači da se predložak kao takav u svojoj suštini nemože mijenjati, budući da je sam po sebi vrlo fleksibilan i dopušta prilagodbu svakome društvu na onaj način koji mu je najadekvatniji te usklađen sa metodologijom i standardima društva, mreže ili organizacije kojoj pripada.

Prilagođena struktura mappinga i groupinga

Struktura mappinga unutar revizijskog predloška Audit Serbia u potpunosti je ujednačena sa službenim kontnim okvirom Republike Srbije iz 2014. godine. Promjena strukture izvršena je sa namjerom da se omogući korisnicima Audit Serbia opcija automatskog mapiranja konta koja su unesena prilikom importa, automatsko sastavljanje financijskih izvještaja, popunjavanje vodećih radnih papira te raznih drugih pogodnosti.
Struktura groupinga također je promijenjena a formirana je na temelju službenih financijskih izvještaja Republike Srbije u svrhu automatskog formiranja i popunjavanja dokumenta finansijski izvještaji – Bilans stanja i Bilans uspeha.

Automatizirani obrasci i radni papiri

Strukture mappinga i groupinga koje su ubačene za usklađenje sa zakonodavnim okvirom Republike Srbije u konačnici se koriste za formiranje automatskih obrazaca, u ovom slučaju izvještaja bilansa stanja i bilansa uspeha. Također struktura mappinga ali i groupinga služi za formiranje automatskih vodećih radnih papira i popunjavanje drugih dokumenata koji se nalaze unutar dokument managera.

Praćenje rizika i kontrola

Revijski predložak sadržava mogućnost efikasnog praćenja, unosa i međusobnog povezivanja rizika, kontrola i pitanja za izvještavanje te brz pregled i ispis koji je spreman za dostavu klijentu.

Iskoristite CaseWare RiskSpace koji vam služi kao velika baza već postojećih primjera rizika, kontrola i pitanja za izvještavanje spremnih za povlačenje i import u vaš angažman.

 

Efektivnost neovisna o lokaciji uz CaseWare Cloud